Tên gọi ‘Cá Kho Nhân Hậu’

15
Nov
2012

Cá Kho Nhân Hậu‘ – Đặc sản làng Vũ Đại.

Món cá có tên là Cá Kho Nhân Hậu – Vì làng Vũ Đại trong tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao – chính là làng Nhân Hậu ngày nay.