Lời khen từ nhà báo

16
Jul
2017

Lời khen từ nhà báo Trang Lê – dành cho món Cá kho Nhân Hậu (Cá kho Ngủ Đông là tên gọi trước đây).

Xin được trích dẫn lại lời khen của nhà báo Trang Lê từ Facebook.

 

 

Xin cảm ơn những chia sẻ và lời khen từ nhà báo Trang Lê đã dành cho món cá.