Frankfrut – Đức

07
Dec
2017

‘Cá Kho Nhân Hậu’ đã tới sân bay Frankfurt – Đức, sau khi vượt hơn 10,000 km từ Sài Gòn qua.

Thực sự hạnh phúc và mong ‘Cá Kho Nhân Hậu’ sẽ tới gần hơn với kiều bào Việt Nam trên thế giới.